فردا دوباره شروعی دوباره است!

شناسه نوشته : 19772

1395/09/12

تعداد بازدید : 207

فردا دوباره شروعی دوباره است!

آقا ! ربیع آمد و ما را امید داد 

بر چهره های غمزده مان هم ، نوید داد

 

فردا که اولین تبسم آدینه ؛

بعد از محرم است . . . 

 

فردا

دوباره شروعی دوباره است 

آغاز انتظار جدیدی برای توست 

 

آقا ظهور کن ، که دل عاشقان شکست 

آقا بیا که رقیه هنوز هم 

در انتظار مشک عمویش ، نشسته است !

 

آقا بیا و این دم آخر 

ربیع را 

با عِطر مقدم خود سرفراز کن !

 

دردانه های آل علی را مثال قبل 

در زیر بال و پر عاشقت بگیر 

 

بگذار

سهم من از انتظار تو ، 

بیش از شروع ندبۀ آدینه ها شود 

 

بگذار 

مشقِ هر شبِ این انتظار را 

نجوای عارفانۀ نابت ، سحر کند .

 

بگذار

تا ترنم صوت نسیم صبح 

با ذکر ربنای تو در باغ گل کند .

.

.

.

.

صبا ملکوتی