نرم افزار خاتم الأوصیاء درباره امام زمان (عج)

شناسه نوشته : 18267

1395/03/01

تعداد بازدید : 1759

نرم افزار خاتم الأوصیاء درباره امام زمان (عج)
این نرم افزار با نام " خاتم الأوصیاء " شامل 313 مطلب با عناوین زیر می باشد:

این نرم افزار با نام " خاتم الأوصیاء " شامل 313 مطلب با عناوین زیر می باشد:
- شناخت امام
- غیبت
- ظهور و دولت جهانی
- مهدویت در ادیان و مذاهب
- آسیب شناسی و فرق انحرافی
- تشرفات و توقیعات
- پرسش ها و شبهات
- و... .
استفاده از این نرم افزار با ذکر صلوات رایگان است.